OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Duyuru tarihi: 18.04.2016

Enfeksiyon Hastaıkları Derneği Olağan Genel Kurulu 20.05.2016 tarihinde saat 11:00'de Libya Caddesi 58/9 Kocatepe Çankaya Ankara adresinde bulunan dernek merkezinde gerçekleştirilecektir. Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde olağan genel kurul 27.05.2016 tarihinde çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimize saygılarımızla duyurulur.

1. Açılış ve yoklama

2. İstiklal Marşı ve saygı duruşu

3. Divan heyeti seçimi

4. Faaliyet raporunun okunması

5. Geçmiş dönem bütçesinin okunması

6. Denetleme kurulu raporunun okunması

7. Bütçe, yönetim ve denetleme kurulunun ayrı ayrı ibrası

8. Tüzüğün güncellenmesi konusu

9. Zorunlu dernek organlarının seçimi

10. Taslak bütçenin okunması ve onaylanması

11. Serbest gündem

12. Kapanış

Duyuru 2

Duyuru 3

Duyuru 4

Duyuru 5
Duyuru 6

Duyuru ayrıntılar...